– INFORMACJA O SZKOLENIACH W STYCZNIU 2020 R.

INFORMACJA O SZKOLENIACH W STYCZNIU 2020 R.

w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania”

nr projektu : WND-POWR.02.05.00-00-0280/18

1) SZKOLENIE – WARSZTATY

Temat/tytuł szkolenia:

Narzędzia wykorzystywane w metodycznym postępowaniu pracy socjalnej i ich funkcje

Ilość godzin szkolenia:

7:30-14:00 8 godzin

Termin szkolenia

16.01.2020 r.

Uczestnicy szkolenia

Kierownik GOPS, pracownicy socjalni, asystenci rodziny

Miejsce szkolenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie,

ul. Szpitala 1, 32-200 Miechów

Sala nr 152) SZKOLENIE – WARSZTATY

Temat/tytuł szkolenia:

Rola i zadania pracownika socjalnego prowadzącego postępowanie administracyjne

Ilość godzin szkolenia:

7:30-14:00 8 godzin

Termin szkolenia

23.01.2020 r.

Uczestnicy szkolenia

Kierownik GOPS, pracownicy socjalni

Miejsce szkolenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie,

ul. Szpitala 1, 32-200 Miechów

Sala nr 153) SZKOLENIE – WARSZTATY

Temat/tytuł szkolenia:

Postępowanie administracyjne w modelu rozdzielenia – wdrażanie standardu w praktyce

Ilość godzin szkolenia:

7:30-14:00 8 godzin

Termin szkolenia

30.01.2020 r.

Uczestnicy szkolenia

Kierownik GOPS, pracownicy socjalni

Miejsce szkolenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie,

ul. Szpitala 1, 32-200 Miechów

Sala nr 15

Relacja z WIZYTY STUDYJNEJ

W ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminę Miechów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, w dniu 29stycznia 2020 roku odbyła się pierwsza wizyta studyjna do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, w której uczestniczyło 14 pracowników GOPS w Miechowie, w tym Kierownik GOPS.

Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie rozdzielania pracy socjalnej od świadczeń finansowych, a także poznanie innowacyjnych metod pracy z klientem pomocy społecznej. Sporo miejsca w dyskusji zajęło omówienie poszczególnych kroków podejmowanych przez pracowników MOPS w Dębicy w procesie wdrażania procedury rozdzielnia pracy socjalnej od pracy administracyjnej. Pracownicy GOPS w Miechowie mieli okazję zapoznać się z przyjętymi dokumentami, które zostały opracowane przez MOPS w Dębicy w ramach wprowadzonych zmian organizacyjnych.

Podczas spotkania wspólnie przeanalizowano różnice organizacyjne w Ośrodkach w Dębicy i Miechowie. Pracownicy MOPS w Dębicy podzielili się swoimi doświadczeniami z codziennej pracy w poszczególnych zespołach. Mówili oni zarówno o sukcesach, jak i o trudnościach. Poruszone zostały także tematy bliskie pracownikom pomocy społecznej, jak asystentura rodziny, instytucjonalne wsparcie osób starszych, charakterystyka beneficjentów pomocy społecznej w obu miastach.

Wizyta przebiegała w miłej, serdecznej atmosferze za co Kierownik GOPS w Miechowie składa serdeczne podziękowania pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Korzystając z doświadczenia i zdobytych wskazówek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie będzie mógł w sposób profesjonalny wdrożyć zmiany w Ośrodku.

Scan wizyta studyjna