– INFORMACJA O SZKOLENIACH

w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania”

INFORMACJA O SZKOLENIACH

w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania”

nr projektu : WND-POWR.02.05.00-00-0280/18

Temat/tytuł szkolenia:

Nowa rola OPS jako koordynatora usług społecznych – rozwiązania strategiczne i projektowe

Ilość godzin szkolenia:

7:30-14:00 8 godzin

Termin szkolenia

28.10.2020 r.

Uczestnicy szkolenia

Pracownicy GOPS w Miechowie

Miejsce szkolenia

Hotel Zameczek

32-210 Książ Wielki, ul. Warszawska 13

Temat/tytuł szkolenia:

Nowe podejścia w pracy socjalnej i pomocy społecznej – dialog motywujący, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.

Ilość godzin szkolenia:

7:30-14:00 8 godzin

Termin szkolenia

29.10.2020 r.

Uczestnicy szkolenia

Pracownicy GOPS w Miechowie

Miejsce szkolenia

Hotel Zameczek

32-210 Książ Wielki, ul. Warszawska 13