– Odwołanie Szkolenia

Miechów, dn. 26.10.2020 r.

W związku z ogłoszeniem przez Rząd w Polsce nowych obostrzeń, które
obowiązują od 24 października 2020 r., dotyczących objęcia ca
łego kraju „czerwoną strefą” oraz wprowadzenie limitu spotkań, zebrań i zgromadzeń publicznych
do 5 osób, celem zwalczania rozprzestrzeniania się koronawirusa, Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie,
mając na względzie
bezpieczeństwo pracowników G
OPS w Miechowie oraz Realizatora szkoleń
w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania”
odwołuje
zaplanowane
w dniach 28 października – 29 października 2020 r. szkolenia
podnoszące kompetencje pracowników GOPS w Miechowie,
które miało odbyć się w Hotelu Zameczek w Książu Wielkim.

Szkolenie to zostanie zrealizowane w późniejszym możliwym terminie,
po zniesieniu w/w obostrzeń.