– Zapytanie ofertowe nr 4

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na

„magazynier z obsługą wózka widłowego dla 1 osoby”
80530000-8 usługa szkolenia zawodowego
w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000,00 euro.

Zapytanie kurs magazynier + wózki 4.2021