Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

– Przypominamy

Rodzina 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, ul. Szpitalna 1 przypomina, że do dnia 31 marca 2021 r. należy złożyć elektroniczny wniosek przez system e-puap, empatia oraz bankowość elektroniczną dotyczący świadczenia wychowawczego (500+) na okres 2021/2022. Złożenie wniosku w miesiącu luty i marzec 2021 r. gwarantuje wypłatę świadczeń od miesiąca czerwiec b.r.

Wnioski składane w sposób tradycyjny (w formie papierowej), będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie.

W trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo zalecane jest składanie wniosków o świadczenie 500+ drogą elektroniczną

Wszystkie informacje można uzyskać pod nr tel. 41-38-211-65, 41-38-211-71