– Bezpłatne badania profilaktyczne dzieci

plakat

Burmistrz Gminy i Miasta serdecznie zaprasza na bezpłatne badania profilaktyczne dzieci w wieku od 9 miesiąca do 10 roku życia.

Start badań 1 czerwca 2021 r.

Zapisy i dodatkowe informacje:

Referat Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UGiM
ul. H. Sienkiewicza 25 (pok 214 i 215)
tel. 41 383 00 40 (wew. 14) lub 534 533 551