– ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN.: „DZIAŁAMY“

Plakat Dzialamy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie realizuje projekt pn.: „Działamy”, dofinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach poddziałania 9.1.1. Europejski Fundusz Społeczny. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkałych na terenie gminy Miechów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu przy GOPS w Miechowie działa Klub Integracji Społecznej.

KIS jest miejscem, w którym osoby nieposiadające pracy mogą rozwijać umiejętności przydatne w jej poszukiwaniu i zdobyciu zatrudnienia. W Klubie Integracji Społecznej organizowane są szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo i pośrednictwo pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, staże oraz zajęcia praktyczne, mające na celu uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, a także zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia. Pomieszczenia KIS, jak również forma prowadzonych tam zajęć, przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej mogą w nich skorzystać ze środków technicznych (komputera z dostępem do internetu, drukarki, skanera i faksu), a także z pomocy merytorycznej niezbędnej w przygotowaniu m.in. życiorysu, podania o pracę oraz pozostałych dokumentów aplikacyjnych związanych z procesem rekrutacji.

Członkowie Klubu Integracji Społecznej mają możliwość skorzystania z porad prawnych, otrzymania wsparcia psychologa, doradcy zawodowego lub trenera pracy w zależności od indywidualnych potrzeb każdego z uczestników.

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji lub po prostu chcesz coś zmienić w życiu, przyjdź do GOPS w Miechowie. Pracownicy przeprowadzą z Tobą rozmowę, na podstawie której ustalą indywidualną ścieżkę wsparcia uzależnioną od Twoich potrzeb. Otrzymasz wszechstronne wsparcie, poznasz nowych ludzi, zyskasz możliwość zdobycia zatrudnienia. Zainicjujesz trwałe zmiany w swoim życiu.

Osoby zainteresowane naszą ofertą zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie przy ul. Szpitalnej 1. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (41) 382 11 67/61 lub pisząc na adres kis@gops.miechow.pl

Zapraszamy. Naprawdę warto!

Pliki do pobrania:

Zał. nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Projektu

Zał. nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Zał. nr 3 – Oświadczenie o zamieszkaniu

Zał. nr 4- Oświadczenie o braku zatrudnienia

Zał. nr 5 – Oświadczenie o wykształceniu

Zał. nr 6 – Oświadczenie o wspólnym gosp. dom.

Zał. nr 7 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych