Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

– RODZINNY DOM POMOCY

AFE114F9 5986 40B8 8781 7AF017047239

Poszukujemy osób chcących uruchomić Dom

Jeśli dysponujesz budynkiem mieszkalnym, szukasz sposobu na wykorzystnie niezagospodarowanych pomieszczeń, a przy tym chciałbyś pracować w domu, pomyśl o uruchomieniu Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej!

Co to takiego?

Rodzinny dom pomocy to nic innego jak placówka zapewniająca całodobową opiekę dla osób starszych lub niepełnosprawnych.

Kto może założyć prowadzić placówkę?

Osoba fizyczna lub organizacja porządku publicznego dysponująca budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w praktyce osoba posiadająca duży dom, która jest jego właścicielem bądź może go wynajmować.

Jakie są koszty?

Ośrodki pomocy społecznej kierują osoby do rodzinnych domów pomocy. Koszty pobytu są pokrywane identycznie jak w przypadku domów pomocy społecznej. Szacowany koszt pobytu osoby w domu pomocy mieści się w przedziale 3000-4000 zł.

W pierwszej kolejności koszty pobytu ponosi mieszkaniec domu w wysokości 70% swoich dochodów, w dalszej kolejności małżonek, dzieci lub rodzice osoby skierowanej. Ewentualną różnicę do całkowitych kosztów pobytu ponosi gmina, w której pochodzi skierowana osoba. Z punktu widzenia osoby prowadzącej rodzinny dom pomocy jest to bardzo korzystne finansowanie.

Jakie warunki trzeba zapewnić pensjonariuszom?

Rodzinny dom pomocy powinien być przeznaczony dla nie miej niż 3 i nie więcej niż 8 zamieszkujących wspólnie osób.

W rodzinnym domu pomocy prowadzonym przez osobę fizyczną usługi bytowe i opiekuńcze są realizowane bezpośrednio przez ta osobę. W przypadku rodzinnego domu pomocy prowadzonego przez organizacje pożytku publicznego usługi te realizowane są przez osobę kierującą rodzinnym domem pomocy społecznej, która zamieszkuje w rodzinnym domu pomocy.

Istotne jest, aby dopasować świadczona opiekę do potrzeb pensjonariuszy – pod tym względem można się posiłkować pomocą innych osób.

A jeśli chodzi o standard mieszkalny?

Pokoje nie więcej niż 2-osobowe, wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdej osoby oraz inny niezbędny sprzęt wynikający z indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z usług RDP. Trzeba pamiętać, również o powierzchni pokój jednoosobowy musi mieć powierzchnię nie mniejszą niż 12m2, natomiast pokój dwuosobowy nie mniejszą niż po 8 m2 na osobę.

Kontrolę jakości sprawowanej opieki sprawuje kierownik ośrodka pomocy społecznej nie rzadziej niż raz na pół roku.

Dlaczego jest to tak istotne?

Obecnie kładzie się nacisk na to, by osoby zwłaszcza starsze zatrzymać w ich miejscu zamieszkania. Znane otoczenie, wspólni znajomi przy tym pomoc w codziennych czynnościach, wsparcie i opieka to wartości przyczyniające się do poprawy dobrostanu seniorów. Poprzez tworzenie się rodzinnych domów pomocy z pewnością unikniemy dużej traumy związanej z nagłą zmianą sposobu, życia otoczeniem oddalenia się od bliskich. Rodzinne domy pomocy dają poczucie większego komfortu życia w mniejszym otoczeniu, gdzie następuje wymiana doświadczeń między pokoleniowych, domy nie są odseparowane, a seniorzy za sąsiadów mają rodziny z dziećmi, osoby pracujące etc.

Gdzie uzyskam więcej informacji?

Dokładne standardy i wymagania jakim trzeba sprostać określone w:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy określa dokładne standardy i wymagania jakim trzeba sprostać, aby założyć rodzinny dom pomocy.

Obecnie w ramach środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej są organizowane projekty, które pozwalają na uzyskania dofinansowania do uruchomienia i funkcjonowania takiego domu. W ramach współpracy z gminą można uzyskać wsparcie przy otwarciu i funkcjonowaniu.
Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie.e-mail.gops@gops.miechow.eu tel. 041 382 11 60