– Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

500plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od 1 stycznia 2022r przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego (500 +) oraz jego wypłatę z GOPS Miechów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia i je wypłacał. Natomiast GOPS Miechów będzie kontynuował wypłatę przyznanych już świadczeń do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy się kontaktować z pracownikami GOPS Miechów.

Złożenie wniosku od 1 stycznia 2022r  będzie możliwe jedynie drogą elektroniczną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski można składać przez Portal Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), portal Emp@tia  lub  bankowość elektroniczną.

Kolejna zmiana dotyczy sposobu wypłaty świadczenia. Zgodnie z nowelizacją świadczenia będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Ważna zmiana ustawy dotyczy sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego – pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie lub pod nr tel. 41 38 211 65.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (eli.gov.pl)