– Dodatek osłonowy – informacja

dodatek oslonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje, że w dniach od 29 marca do 31 marca 2022r. będą realizowane wypłaty gotówkowe dodatku osłonowego odnośnie wniosków złożonych w dniach od 4 stycznia do 11 lutego 2022r.

Jednocześnie tut.Ośrodek nadmienia, iż wypłaty dodatków osłonowych w formie gotówkowej będą realizowane tylko
i wyłącznie w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego
w Miechowie,
w godzinach pracy banku, po okazaniu dowodu osobistego.

Prosimy o terminowe odbieranie pieniędzy z banku. Ponadto informujemy, że wypłata wniosków złożonych po 11 lutym 2022r. nastąpi w późniejszym terminie.