– CZWARTY NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

PL 2022 MalopolskaNiania PLAKAT

Jakie wsparcie można uzyskać?

Dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani przez okres 12 miesięcy:

 • Wsparcie podstawowe 2 150 zł/mc
 • Wsparcie podwyższone 3 010 zł/mc
  • dla rodzin spełniających kryterium
  • dochodowe określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2022)
  • obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Kto może skorzystać?

Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 z Małopolski:

 • Pozostający bez pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem.
 • Przebywający na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim/wychowawczym, chcący powrócić do pracy.
 • Pracujący, którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Materiały informacyjne:

PL 2022_MalopolskaNiania_PLAKAT_A2

PL 2022_MalopolskaNiania_ULOTKA_A5

UA_2022_MalopolskaNiania_PLAKAT_A2

UA_2022_MalopolskaNiania_ULOTKA_A5

Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym_Małopolska Niania 2.0_nabor 2022

Zalacznik 1 Wniosek o przyznanie wsparcia

Zalacznik 2 Lista gmin wg dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3_alternatywna wersja na czytnik

Zalacznik 2 Lista gmin wg dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3

Zalacznik 3 Przykładowy wzór zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zalacznik 4 Wzór Umowy o powierzenie Grantu

Zalacznik 5 Wzór umowy uaktywniającej

Zalacznik 6 Formularz wycofania Wniosku o przyznanie wsparcia, rezygnacji z udziału w Projekcie