– PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje:

Prawnik udziela porad telefonicznych we wtorki i czwartki w godz., 15.20 do 18.50

Psycholog (p. 3 -I piętro) przyjmuje we wtorek od godz, 14.00 do 20.00 dodatkowo podajemy jego całodobowy nr tel.: 604-989-079.

Udzielana jest również terapia rodzin prowadzona we wtorek oraz piątek w godz. 16.00-20.00

Zapisy na poradę odbywają się w poniedziałek w godz. 8.00-16.00 bądź od wtorku do piątku od 7.00-15.00

Całodobowy nr kontaktowy (Zarządzanie Kryzysowe) : 664-713-291