– INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, informuje o wyborze realizacji

Usług Opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych świadczonych w miejscu

zamieszkania wnioskodawcy oraz poza jego miejscem zamieszkania.

Do góry