– Ostrzeżenie – podszywanie się pod pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej

W związku z pojawiającymi się informacjami o podszywaniu się osób nieuprawnionych pod pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że każdy pracownik socjalny wykonujący pracę socjalną w terenie zatrudniony w tutejszym GOPS w Miechowie posiada legitymację służbową potwierdzającą jego tożsamość.

Zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpuszczanie do domu/lokalu osób nieznanych.

Dotarły do nas informację, iż na terenie gminy pojawiła się grupa 3 kobiet podająca się za pracowników GOPS, które poszukują pustych mieszkań na pobyt dla uchodźców z Ukrainy. Informujemy, iż takie działania nie są prowadzone.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tożsamości osoby podającej się za pracownika GOPS, należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z Ośrodkiem.

Numery telefonów OPS: 41 392 11 60 bądź 41 382 11 62