– Świadczenia Rodzinne

2024/2025

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje, iż od 1 lipca 2024 roku można składać wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2024/2025 wyłącznie w formie elektronicznej (za pośrednictwem portalu Em@ptia https://empatia.mpips.gov.pl)

swiadczenia rodzinne 1

Natomiast od dnia 1 sierpnia 2024 roku będzie można złożyć wnioski w tradycyjnej papierowej formie w siedzibie tut. Ośrodka ul. Szpitalna 1, Miechów.

Informujemy również, aby zachować ciągłość w pobieraniu świadczeń wnioski należy złożyć do 31 sierpnia 2024 w siedzibie Ośrodka w godzinach od 7:00 do 15:30.

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł/os, lub 764 zł/os w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wnioski można pobrać w w siedzibie tut. Ośrodka lub ze strony internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki—wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

Wszystkie informacje można uzyskać w siedzibie GOPS Miechów lub pod nr 41 38 211 65, 41 38 211 71 w godz. 7.00-15.30.