– Aktualności

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie plenerowe w dniu 10.06.2023 r. w Parku Miejskim przy Altanie. Spotkanie to ma na celu oprócz atrakcji dla rodzin zapewnić kompleksowe informacje dotyczące usług społecznych, świadczonych na terenie naszej gminy.

Krajowy Rejestr Domów Opieki KRDO jest pierwszą w Polsce, niezależną i ogólnodostępną wyszukiwarką internetową, weryfikującą legalność prowadzonej działalności przez placówki senioralnej opieki długoterminowej, takie jak Domy Pomocy Społecznej, prywatne domy opieki, domy seniora, rodzinne domy opieki, zakłady opiekuńcze, rezydencje senioralne, mieszkania asystowanie i wspomagane.

Wpis do rejestru KRDO dokonywany jest w oparciu o zweryfikowane dane, dostępne …

Już za parę dni, za dni parę! ten oto cud architektury trafi w Wasze ręce przyjdźcie 5 maja od godziny 10.00 za budynek GOPS, stwórzmy unikat-pierwszy mural w Miechowie Mural, który opowie o Waszych emocjach.

Zaklinajcie pogodę ! przynoście koce i DZIAŁAJMY!

Rodzice, którzy nie chcą mieć przerwy w wypłacie świadczenia wychowawczego, muszą złożyć prawidłowy wniosek na nowy okres do 30 kwietnia. Wtedy ZUS wypłaci pierwsze pieniądze do końca czerwca.

W Małopolsce rodzice złożyli na okres świadczeniowy 2023/2024 przeszło 325 tys. wniosków o „500+”. Wnioski te dotyczą ponad 527 tys. dzieci. W całym kraju do ZUS wpłynęło ich …

Do góry