– Aktualności

Miechów, dn. 26.10.2020 r.
W związku z ogłoszeniem przez Rząd w Polsce nowych obostrzeń, które obowiązują od 24 października 2020 r., dotyczących objęcia całego kraju „czerwoną strefą” oraz wprowadzenie limitu spotkań, zebrań i zgromadzeń publicznych do 5 osób, celem zwalczania rozprzestrzeniania się koronawirusa, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie, mając na względzie bezpieczeństwo pracowników …

w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania”

INFORMACJA O SZKOLENIACH
w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania”
nr projektu : WND-POWR.02.05.00-00-0280/18

Temat/tytuł szkolenia:

Nowa rola OPS jako koordynatora usług społecznych – rozwiązania strategiczne i projektowe

Ilość godzin szkolenia:

7:30-14:00 8 godzin

Termin szkolenia

28.10.2020 r.

Uczestnicy szkolenia

Pracownicy GOPS w Miechowie

Miejsce szkolenia

Hotel Zameczek
32-210 Książ Wielki, ul. Warszawska 13

Temat/tytuł szkolenia:

Nowe podejścia w …

WPROWADZONE ZMIANY DO
HARMONOGRAMU WSPARCIA
REALIZACJI SUPERWIZJI DLA PRACOWNIKÓW GOPS W MIECHOWIE
w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania”
nr projektu : WND-POWR.02.05.00-00-0280/18
w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19

REALIZACJA SUPERWIZJI 2020 ROK

 PLAN SPOTKAŃ SUPERWIZYJNYCH:

13.02.2020
17.03.2020 …

w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania”

 
INFORMACJA O SZKOLENIACH
w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania”
nr projektu : WND-POWR.02.05.00-00-0280/18

Temat/tytuł szkolenia:

Zarządzanie zmianą w pracy socjalnej

Ilość godzin szkolenia:

7:30-14:00 8 godzin

Termin szkolenia

25.09.2020 r.

Uczestnicy szkolenia

Pracownicy GOPS w Miechowie

Miejsce szkolenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie,
ul. Szpitala 1, 32-200 Miechów
Sala nr 15

Temat/tytuł szkolenia:

Zarządzanie strategiczne w pomocy społecznej

Ilość …

Do góry