– Zamówienia publiczne

UL. SZPITALNA 1, 32-200 MIECHÓW

OGŁASZA NABÓR DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

NA STANOWISKO PRACY

Pracownik socjalny

………………………………………………………………………………………………………

(nazwa stanowiska pracy)

Wymiar czasu pracy: cały etat

Umowa na czas określony (zastępstwo)/Następnie umowa na czas nieokreślony

Wymagania niezbędne wobec kandydata:

kandydat powinien spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna,

do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończył …

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, informuje o wyborze realizacji

Usług Opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych świadczonych w miejscu

zamieszkania wnioskodawcy oraz poza jego miejscem zamieszkania.

CCI_000038Pobierz

CCI_000039Pobierz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, ogłasza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty nt. Schronienia.

Protokół z otwarcia oferty, w sprawie usługi schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miechów oraz informację nt. najkorzystniejszej oferty.

Skan-inf.-o-wyborze-najkorzystniejszej-ofertyPobierz

Skan-protokol-otwarcia-ofertPobierz

Wybor-najkorzystniejszej-oferty-30.12.2022Pobierz

Do góry