– Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, ogłasza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty nt. Schronienia.

Protokół z otwarcia oferty, w sprawie usługi schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miechów oraz informację nt. najkorzystniejszej oferty.

Skan-inf.-o-wyborze-najkorzystniejszej-ofertyPobierz

Skan-protokol-otwarcia-ofertPobierz

Wybor-najkorzystniejszej-oferty-30.12.2022Pobierz

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIEZaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

O ŚWIADCZENIE USŁUGI SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH (KOBIET I MĘŻCZYZN), KTÓRYCH OSTATNIM MIEJSCEM ZAMELDOWANIA JEST MIASTO I GMINA MIECHÓW

Specyfikacja warunków zamówienia – zap. ofertowe IIPobierz

Zalacznik-nr-1A-do-zapytania-ofertowego-11Pobierz

Zalacznik-nr-1B-do-zapytania-ofertowego-11Pobierz

Zalacznik-nr-1C-do-zapytania-ofertowego-11Pobierz

Zalacznik-nr-1D-do-zapytania-ofertowego1Pobierz

Zalacznik-nr-2-Oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow1Pobierz

Zalacznik-nr-3-wzor-umowy1Pobierz

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej PZP. O ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMIPSYCHICZNYMI …

I. Nazwa i adres ZamawiającegoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowieul. Szpitalna 1 32-200 Miechówt. 41 382 11 60e-mail: gops@gops.miechow.plII. Przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług opiekuńczych dla osób starszychi niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, zgodnie z przyjętymi Standardami UsługOpiekuńczych, wprowadzonych Zarządzeniem Kierownika nr 20/2021 z dnia 06.12.2021 r.

rozeznanie-cenowe-Usugi-opiekuncze-w-roku-2023-MiechowPobierz

rozeznanie-cenowe-Usugi-opiekuncze-w-roku-2023-MiechowPobierz

zal2_formularz-ofertowy-rozeznanie-rynkuPobierz

Do góry