Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie

baner nagłówka

Gmina Miechów, pomimo złożenia stosownego zapotrzebowania do Wojewody Małopolskiego, nie otrzymała dotąd żadnych środków na obsługę i wypłatę dodatku węglowego. Z tego powodu dokonywanie wypłat dodatku węglowego nie jest możliwe, w terminie miesiąca od złożenia wniosku.

Informacje zawarte w przedłożonych wnioskach wymagają szczegółowej weryfikacji, ponadto trwają prace legislacyjne dotyczące  nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U …

Czytaj dalej Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wypłat dodatku węglowego

„Pomagamy razem” pod takim hasłem odbędzie się pierwsze święto organizacji pomocowych w gminie Miechów, podczas którego zaprezentują się liczne organizacje pomagające najbardziej potrzebującym.

W piątek 16 września w Parku Miejskim od godz. 15:00 każdy mieszkaniec będzie mógł uzyskać informacje o dostępnych formach wsparcia oraz poznać ofertę instytucji pomocowych z regionu.

W trakcie święta na terenie Parku Miejskiego w …

Czytaj dalej Święto Organizacji Pomocowych po raz pierwszy w Miechowie

dodatek węglowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje, że dn. 17.08.2022r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wnioskuo wypłatę dodatku węglowego

Wniosek można pobrać w wersji papierowej w siedzibie GOPS Miechów ul. Szpitalna 1 32-200 Miechówlub wydrukować samodzielnie ze strony internetowej GOPS bądź pod linkiem:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000171201.pdfdodatek węglowy …

Czytaj dalej Dodatek węglowy – informacje

Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie. Informacje o wzorze wniosku opublikujemy po ogłoszeniu rozporządzenia Ministra Klimatui Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny …

Czytaj dalej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje, że dn. 12.08.2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym.

Do góry