Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie

baner nagłówka
kir

Z głębokim smutkiem, zawiadamiamy, że w dniu 19 marca 2021 roku zmarł Lech Kochański – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 23 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 15.00 w kościele św. Barbary na cmentarzu parafialnym w Miechowie.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Współpracownicy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w …

Czytaj dalej Informacja

Szanowni Mieszkańcy Gminy Miechów!

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miechów na lata 2021-2027 zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat najważniejszych problemów społecznych, określenie potrzeb i wyznaczenie kierunków działań samorządu w sferze społecznej. Zebrane informacje posłużą wyłącznie sporządzeniu zbiorczych …

Czytaj dalej Ankieta

Przypominamy!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie,  ul. Szpitalna 1 przypomina o konieczności złożenia wniosku  o świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) na okres 2021/2022  trwający od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Złożenie wniosku w miesiącu marzec i kwiecień 2021r. gwarantuje wypłatę świadczeń od miesiąca czerwiec b.r.

– od 2021-02-01 trwa przyjmowanie wniosków w wersji elektronicznej, przez system e-puap, empatia oraz bankowość …

Czytaj dalej Kolejne przypomnienie o 500+

Do góry