– Zapytanie ofertowe usługa schronienia dla osób bezdomnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, adres ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów zaprasza do składania ofert dla niżej opisanego zamówienia:

Zapytanie ofertowe