– Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. obsługi systemu operacyjnego i weryfikacji świadczeń pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie.

Informuję, że w wyniku ogłoszonego w dniu 8.11.2021 r. naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. obsługi systemu operacyjnego i weryfikacji świadczeń pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie wybrana została Pani Magdalena Duszyc zamieszkała w Czaple Wielkie gmina Gołcza.

Kandydatka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko oraz uzyskała maksymalną liczbę punktów w przeprowadzonym procesie naboru.

Robert Gądek
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie