– Інформація для громадян України. Informacje dla obywateli Ukrainy

informacje dla obywateli ukrainy

Цілодобова інформація для осіб, які прибули з України на територію гміни Miechów.
К
онтакт: tel. +48 12 210 20 02, e-mail: info.spec@muw.pl

Інформація, яка стосується поселення в об’єктах організованих гміною Miechów Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, ul. H. Sienkiewicza 25 Відділ по справам проживаючих та кризове управління Начальник відділу: Małgorzata Żabińska
К
онтакт: pok. 106 (I поверх), tel. +48 534 533 566, tel. +48 41 38 300 40 доп. 67 e-mail: mzabinska@miechow.eu

 Інформація з питань надання номеру PESEL (Обов’язково візьміть собою документ який підтверджує, ваше місце проживання( документ який отримали у 106 каб)

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, ul. H. Sienkiewicza 25 Ві дділ по справам   проживаючих та кризове управління Контакт: pok. 126, 128 (I поверх), tel. +48 41 38 300 40 доп. 66, 18 e-mail: mchrzestek@miechow.eu

Навчання (садочки, початкова школа)  Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, ul. H. Sienkiewicza 25 Директор: Jerzy Pułka
Контакт: pok. 103 (I piętro), tel. +48 41 38 300 40 доп. 31,
e-mail: jpulka@miechow.eu

Інформація щодо оформлення та отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих, інші супутні питання
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, ul. Szpitalna 1 Керуючий: Robert Gądek
Контакт: tel. +48 41 382 11 60, +48 664 133 257 
e-mail: gops@gops.miechow.pl

Робота
Центр зайнятості, Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie, ul. H. Sienkiewicza 27В
ідділ праці: tel. +48 41 38 545 08, +48 41 38 325 01 wew. 108
Вакансії: tel. +48 41 38 545 10, +48 41 38 325 01 доп. 110
https://miechow.praca.gov.pl/web/powiatowy-urzad-pracy-w-miechowie/

Харчування і засоби особистої гігієни
Додаткові заняття для дітей та молоді
Курси польської мови Психолог
Психолог
Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, ul. H. Sienkiewicza 25 Referat Spraw Społecznych, Kultury Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Керівник: Magdalena Wilk.
Контакт: pok. 214 (II поверх), tel. +48 41 383 00 40, доп. 14, +48 501 225 087, e-mail: mwilk@miechow.eu

Медична допомога
Szpital Św. Anny w Miechowie Реєстратура (головні спеціалісти): tel. +48 41 38 20 347 Допомога цілодобова (нічна і святкова): tel. +48 41 38 20 238

Сімейний лікар

  • Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów tel. +48 41 389 01 00 wew. 100 i 105 oraz +48 531448226  (дорослі)tel. +48 41 382 03 23 (діти) 
  • NZOZ Przychodnia Rodzinna, ul. Juliusza Słowackiego 13, 32-200 Miechów tel. +48 41 38 345 45
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne TOP-MED ul. Jagiellońska 15/17, 32-200 Miechów tel. +48 41 383 46 46. 

Екстрені номери
Для виклику екстреної допомоги подзвони -  112
Швидка медична допомога – 999
Пожежна служба –998
Поліція – 997


Informacja dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gminy Miechów

Sprawy urzędowe
Całodobowa informacja Wojewody Małopolskiego dla osób uciekających z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym 
Kontakt: tel. +48 12 210 20 02, e-mail: info.spec@muw.pl  

Informacje dotyczące zakwaterowania w obiektach zorganizowanych przez gminę Miechów
Urząd   Gminy i Miasta w Miechowie, ul. H. Sienkiewicza 25 Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Naczelnik Wydziału: Małgorzata Żabińska
Kontakt: pok. 106 (I piętro), tel. +48 534 533 566,  tel. +48 41 38 300 40 wew. 67,
e-mail: mzabinska@miechow.eu

Informacje w sprawie nadania numeru PESEL Urząd Gminy i Miasta w Miechowie,  ul. H. Sienkiewicza 25 Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Kontakt: pok. 126 (I piętro), tel. +48 41 38 300 40 wew. 66, e-mail: mchrzestek@miechow.eu

Szkolnictwo (przedszkola oraz szkoły podstawowe)
Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, ul. H. Sienkiewicza 25 Dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji w Miechowie: Jerzy Pułka
Kontakt: pok. 103 (I piętro),  tel. +48 41 38 300 40 wew. 31, e-mail: jpulka@miechow.eu

Informacja w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł oraz innych świadczeń w zakresie pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, ul. Szpitalna 1 Kierownik: Robert Gądek
Kontakt: tel. +48 41 382 11 60, +48 664 133 257 e-mail: gops@gops.miechow.pl www.gops.miechow.pl

Praca
Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie, ul. Sienkiewicza 27 Poradnictwo zawodowe: tel.  +48 41 38 545 08, +48 41 38 325 01 wew.108P ośrednictwo pracy: tel. +48 41 38 545 10, +48 41 38 325 01 wew. 110 https://miechow.praca.gov.pl/web/powiatowy-urzad-pracy-w-miechowie/

Żywność i artykuły higieniczne (na start)
Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży
Kurs języka polskiego.
Psycholog
Urząd   Gminy i Miasta w Miechowie, ul. H. Sienkiewicza 25, Referat Spraw Społecznych, Kultury Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Kierownik: Magdalena Wilk
Kontakt: pok. 214 (II piętro), tel. +48 41 383 00 40, wew. 14, +48 501 225 087,  e-mail: mwilk@miechow.eu

Opieka medyczna
Szpital Św. Anny w Miechowie
 Rejestracja główna (lekarze specjaliści): tel. +48 41 38 20 347
Opieka całodobowa (nocna i świąteczna): tel. +48 41 38 20 238.

Lekarze podstawowe opieki zdrowotnej:

  • Gminny Ośrodek Zdrowia,    ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów tel. +48 41 389 01 00 wew. 100 i 105 oraz +48 531 448 226 (dorośli) tel. +48 41 382 03 23 (dzieci)
  • NZOZ Przychodnia Rodzinna,    ul. Juliusza Słowackiego 13, 32-200 Miechów tel. +48 41 38 345 45
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne TOP-MED ul. Jagiellońska 15/17, 32-200 Miechów tel. +48 41 383 46 46

Numery alarmowe:
Aby wezwać pomoc zadzwoń pod nr 112
Pogotowie – 999
Straż pożarna – 998
Policja – 997