– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje:

o przedłużeniu na okres dłuższy niż 120 dni świadczenia w wysokości „40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy”

Wypłata świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni przysługuje:
  1. Za osobę niepełnosprawną i osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób pod warunkiem posiadania orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dzieci) oraz orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu; lekkim, umiarkowanym, znacznym lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym;
  2. Osobie, która posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
  1. Kobiecie w ciąży oraz za każde jej małoletnie dziecko, za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie małoletnie dzieci;
  2. Dla osoby, która ukończyła 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
  1. Osobie samotnie sprawującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci (przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko);
  2. Opiekunowi tymczasowemu ustanowionemu dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego1;

1Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r., Warszawa, Dz. U. Poz. 1336.

W razie pytań proszę się kontaktować z P. Marzeną Włosek tel. 413821161, kom. 698-801-361.