– Informacja dot. Świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy- 40 zł

Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia w życie ustawy, składa się  w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Informujemy iż, w dniu 3 maja 2023 roku wszedł w życie nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy. Nowy wzór wniosku w załączniku