– Informacja dot. Świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy- 40 zł

Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia w życie ustawy, składa się  w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

tj. wnioski obejmujące okres zakwaterowania maj, czerwiec do  1 lipiec – należy złożyć najpóźniej do 31 lipca

– wnioski obejmujące okres  zakwaterowania od 2 lipca do 31 lipca – należy złożyć najpóniej do 31 sierpnia

Wnioski złożone z uchybieniem terminu pozostawia się bez rozpatrzenia    

Do góry