– Święto Organizacji Pomocowych po raz pierwszy w Miechowie

Pomagamy razem” pod takim hasłem odbędzie się pierwsze święto organizacji pomocowych w gminie Miechów, podczas którego zaprezentują się liczne organizacje pomagające najbardziej potrzebującym.

W piątek 16 września w Parku Miejskim od godz. 15:00 każdy mieszkaniec będzie mógł uzyskać informacje o dostępnych formach wsparcia oraz poznać ofertę instytucji pomocowych z regionu.

W trakcie święta na terenie Parku Miejskiego w Miechowie do godz. 18:00 będzie można spotkać się z przedstawicielami organizacji udzielających wsparcia potrzebującym mieszkańcom gminy
i poznać rodzaj aktualnych oraz dostępnych usług społecznych.

Wydarzenie skierowane jest zarówno do osób już objętych pomocą, jak i do każdej osoby, która chciałaby uzyskać wiedzę na jej temat.

Grill za symboliczną złotówkę i loteria z nagrodami

Organizatorzy I Święta Organizacji Pomocowych w Miechowie zaplanowali liczne atrakcje towarzyszące m.in. gry i zabawy dla dzieci, pokaz alchemii, loterię z atrakcyjnymi nagrodami oraz grill – posiłek za symboliczną złotówkę.

Dochód z loterii oraz posiłków zostanie przeznaczony na rzecz Stowarzyszenia Amazonki i Osób

z Problemami Onkologicznymi.

Podczas I Święta Organizacji Pomocowych zaprezentują się następujące organizacje i osoby:

 • Gmina Miechów (w tym Rada Seniorów oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Miechowie
 • Dzienny Dom Senior + w Miechowie
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Miechowie
 • Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Strzeżowie Drugim 45 prowadzone przez PSONI w Miechowie
 • Schronisko Św. Brata Alberta w Miechowie
 • PCPR w Miechowie
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Miechowie
 • Świetlica Socjoterapeutyczna w Miechowie prowadzona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Miechów
 • Świetlica dla dzieci i młodzieży prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego DUCH
 • Szpital Św. Anny w Miechowie
 • Państwowa Straż Pożarna w Miechowie
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
 • Stowarzyszenie Amazonki w Brzeszczach
 • Wolontariat przy Hospicjum w Miechowie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie
 • Stacja Opieki Caritas – Pielęgniarki Środowiskowe
 • PZ Caritas Miechów

Wydarzenie organizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie oraz Gminę Miechów.

Serdecznie zapraszamy!