– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, zachęca do skorzystania z usługi w postaci zakupu węgla prowadzonej w Urzędzie Gminy i Miasta Miechów.