– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie przesyła w załączeniu rozeznanie cenowe Prowadzone w celu wyboru wykonawcy na realizację zadania: pn. „Organizacja usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania”

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie
ul. Szpitalna 1 32-200 Miechów
t. 41 382 11 60
e-mail: gops@gops.miechow.pl
II. Przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług opiekuńczych dla osób starszych
i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, zgodnie z przyjętymi Standardami Usług
Opiekuńczych, wprowadzonych Zarządzeniem Kierownika nr 20/2021 z dnia 06.12.2021 r.