– SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

O ŚWIADCZENIE USŁUGI SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH (KOBIET I MĘŻCZYZN), KTÓRYCH OSTATNIM MIEJSCEM ZAMELDOWANIA JEST MIASTO I GMINA MIECHÓW