– Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nt. Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

Dotyczącej realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, których miejscem zameldowania jest Gmina Miechów, ogłoszonym dnia 13.12.2022r.