– Złóż oświadczenie ws. tańszego prądu przez telefon.

Oświadczenie o zwiększeniu limitu na energię elektryczną można złożyć przez aplikację mObywatel bądź osobiście w odpowiedniej placówce energetycznej.

Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 r. określa maksymalną cenę energii ponad limity zużycia dla określonych typów gospodarstw domowych na poziomie 693 zł za 1 MWh. Dla pozostałych odbiorców uprawnionych tj. dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, sektora samorządu terytorialnego oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej cena maksymalna wynosi 785 zł/MWh. Cena maksymalna nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Oświadczenie powinno złożyć się niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2023r.

Dla gospodarstw domowych po przekroczeniu limitów cena maksymalna będzie stosowana w rozliczeniach do końca 2023 r.

Chodzi o limity powyżej 2 tys. kWh dla gospodarstw domowych (do tego limitu cena w 2023 r. została zamrożona na poziomie ceny roku 2022). W przypadku rodzin z osobą niepełnosprawną jest to 2,6 tys. kWh, dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i rodzin rolniczych 3 tys. kWh. Do 3 MWh limit objęty preferencyjną ceną energii elektrycznej może zwiększyć osoba prowadząca gospodarstwo rolne lub mająca Kartę Dużej Rodziny. Do 2,6 MWh osoba, która posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub mieszka z osobą, która ma takie orzeczenie, a także osoba mieszkająca z osobą poniżej 16 roku życia, która ma orzeczenie o niepełnosprawności. Oświadczenie o zwiększeniu limitu na energię elektryczną można złożyć przez aplikację mObywatel. Składając wniosek w aplikacji unikamy wizyty w punkcie obsługi dostawcy energii, a dzięki wykorzystaniu danych z rejestrów państwowych nie popełnimy błędu przy podawaniu danych osobowych. Aby skorzystać z usługi, potrzebujemy tylko telefonu komórkowego z dostępem do internetu.

W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wyniesie nie więcej niż 90% zużycia tego odbiorcy w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., sprzedawca w rozliczeniach z nim zastosuje upust. Kwotę upustu stanowić będzie równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Kto może złożyć oświadczenie?

Aby móc ubiegać się o zwiększenie limitu na energię elektryczną, musisz spełniać jeden z poniższych warunków:

  1. prowadzisz gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej i nie prowadzisz innej działalności gospodarczej,
  2. masz Kartę Dużej Rodziny,masz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  3. mieszkasz z osobą, która ma takie orzeczenie lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia,
  4. działasz w imieniu administracji Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Przed złożeniem wniosku trzeba sprawdzić na fakturze od dostawcy energii elektrycznej numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE). Dokumenty potwierdzające uprawnienia do ulgi można załączyć w aplikacji – wystarczy czytelne zdjęcie wykonane aparatem telefonu.