Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

– Informacja nt. wolnych miejsc w COM od stycznia 2024 r

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie informuje, że od stycznia 2024r., będą wolne dwa miejsca na pobyt dzienny w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym
w Strzeżowie Drugim.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne jest ośrodkiem wsparcia świadczącym usługi opiekuńcze i terapeutyczne dorosłym osobom niepełnosprawnym, w ramach pobytu dziennego i całodobowego. Mieści się ono
w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Miechowie w miejscowości Strzeżów Drugi 45. Zostało wyposażone i jego działalność jest finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Centrum zapewnia 17 miejsc pobytowych dla osób korzystających z zakresu usług pobytu dziennego.
W ramach tej formy wsparcia Uczestnicy korzystają z pobytu od poniedziałku do piątku przez 6 godzin dziennie z możliwością wydłużenia do maksymalnie 8 godzin. W trakcie pobytu mogą skorzystać
z przewidzianej dla uczestników dziennych infrastruktury COM oraz posiłku.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USŁUG COM MIECHÓW?

Z usług Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Miechowie mogą skorzystać dorosłe osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i niekorzystające z form wsparcia w innych ośrodkach.

JAK ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI?

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Strzeżowie Drugim 45, ich pełnomocnicy, opiekunowie prawni powinni złożyć w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie wniosek wraz z orzeczeniem potwierdzającym posiadany stopień niepełnosprawności (w przypadku, gdy wniosek składa w imieniu Wnioskodawcy pełnomocnik lub opiekun prawny – odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego).

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO PROGRAM ”CENTRA OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE”

Zadanie – Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w gminie Miechów

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Micyk – Kierownik Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie informuje, że od stycznia 2024r., będą wolne dwa miejsca na pobyt dzienny w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Strzeżowie Drugim.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne jest ośrodkiem wsparcia świadczącym usługi opiekuńcze i terapeutyczne dorosłym osobom niepełnosprawnym, w ramach pobytu dziennego i całodobowego. Mieści się ono w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie w miejscowości Strzeżów Drugi 45. Zostało wyposażone i jego działalność jest finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Centrum zapewnia 17 miejsc pobytowych dla osób korzystających z zakresu usług pobytu dziennego. W ramach tej formy wsparcia Uczestnicy korzystają z pobytu od poniedziałku do piątku przez 6 godzin dziennie z możliwością wydłużenia do maksymalnie 8 godzin. W trakcie pobytu mogą skorzystać z przewidzianej dla uczestników dziennych infrastruktury COM oraz posiłku.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USŁUG COM MIECHÓW?

Z usług Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Miechowie mogą skorzystać dorosłe osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i niekorzystające z form wsparcia w innych ośrodkach.

JAK ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI?

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Strzeżowie Drugim 45, ich pełnomocnicy, opiekunowie prawni powinni złożyć w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie wniosek wraz z orzeczeniem potwierdzającym posiadany stopień niepełnosprawności (w przypadku, gdy wniosek składa w imieniu Wnioskodawcy pełnomocnik lub opiekun prawny – odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego).

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO PROGRAM ”CENTRA OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE”

Zadanie – Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w gminie Miechów

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Micyk – Kierownik Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
email: com@psonimiechow.pl
tel: 536 586 380 (od 7.00 do 15.00)