Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie

baner nagłówka

Podania należy składać na wniosku, który zostanie przyjęty właściwym Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska.

Po jego publikacji wnioski zostaną opublikowane na stronie GOPS Miechów oraz będą dostępne w wersji papierowej w siedzibie GOPS Miechów ul. Szpitalna 1 32-200 Miechów.

Zasady składania wniosków:

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 27 ust 1 ustawy z 7 października 2022 …

Czytaj dalej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje, że od 01 grudnia 2022 r. (czwartek) do 01 lutego 2023 r. będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do dodatku elektrycznego.

Zgodnie z art. 26 , 31 i 36 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zmieniła się grupa gospodarstw domowych uprawnionych do dodatku węglowego oraz sposób weryfikacji i przyznawania wniosków o dodatek węglowy.

Będzie możliwe przyznanie więcej jak jednego dodatku na ten sam adres budynku o ile zostaną …

Czytaj dalej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje, że wnioski o dodatek węglowy i dodatki do innych źródeł ciepła można składać wyłącznie do 30.11.2022r.

Informacje o Zamawiającym:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, (zwanego dalej „GOPS”)ul. Szpitalna 1, 32-200 MiechówNIP Gmina Miechów: 659 000 36 97NIP Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie: 659 134 45 26Tel: 41 382 11 60E-mail: gops@gops.miechow.plStrona internetowa, na której publikowane będą wszelkie informacje o postępowaniu:https://bip.malopolska.pl/gopsmiechow

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na …

Czytaj dalej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE, ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY O ŚWIADCZENIE USŁUGI SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH (KOBIET I MĘŻCZYZN), KTÓRYCH OSTATNIM MIEJSCEM ZAMELDOWANIA JEST MIASTO I GMINA MIECHÓW.

Informujemy, iż z  dniem 3 listopada 2022 r.  weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia …

Czytaj dalej Wniosek o zakup węgla

Do góry