– Ankiety i badania

Badanie, dotyczące wpływu wsparcia społecznego na samoocenę.

Badanie przeprowadzane przez studentkę drugiego roku psychologii na Uniwersytecie Opolskim.

Całość badania składa się z wypełnienia krótkiego kwestionariusza na temat wpływu pomocy dostępnej jednostce w sytuacjach trudnych oraz samooceny. Kwestionariusz dostępny w formie online.

Uczestnictwo jest anonimowe, a uzyskane wyniki posłużą wyłącznie do celów naukowych.

Link do ankiety: Wpływ wsparcia społecznego na samoocenę

Do góry