– gops

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 1971 zł miesięcznie z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną.

Zgodnie z założeniami ustawy opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, gdzie niepełnosprawność powstała przed 18 rokiem życia otrzymują kwotę świadczenia w wysokości 1971 zł na miesiąc, natomiast opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych za tę „samą pracę”, otrzymują tylko 620 …

bezpłatne zajęcia

Bezpłatne zajęcia:

PRZYRODNICZESPORTOWEEDUKACYJNEROZWOJOWEGRY I ZABAWY

DLA KOGO? DZIECI I MŁODZIEŻ 5-18 LAT

GDZIE? MIECHÓW I OKOLICE

KIEDY? 1-2 RAZY W TYGODNIU, POPOŁUDNIAMI LUB SOBOTY PRZED POŁUDNIEM

Osoba prowadząca:

Paweł Dunal Tel. 661 048 983

e-mail: stowarzyszenietrzydwajeden@gmail.com

Plakat działamy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie realizuje projekt pn.: „Działamy”, dofinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach poddziałania 9.1.1. Europejski Fundusz Społeczny. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkałych na terenie gminy Miechów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu przy GOPS w Miechowie działa Klub Integracji Społecznej.

KIS jest miejscem, w …

praca sezonowa z EURES

Sieć EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Kampania będzie trwała od lipca do października 2021 r.

Każdego roku do 850 tys. obywateli Unii Europejskiej podejmuje pracę sezonową w innym państwie członkowskim UE/EFTA. Pracownicy sezonowi zatrudnieni za granicą mają dostęp do szerokiego zestawu praw. Tymczasowy …

Do góry