– Aktualności

świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje, że od dnia 2021-07-19 będzie możliwość pobrania wniosków o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy (2021/2022). natomiast od dnia 01.08.2021 w/w wnioski będą przyjmowane  w siedzibie Ośrodka w godz. od 7:00 do 15:30.

Wszystkie informacje można uzyskać w siedzibie GOPS Miechów lub pod nr 41 38 211 65, 41 …

konsultacje społeczne

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Miechów na lata 2021-2030 zapraszam mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw działających na terenie Gminy i Miasta Miechów do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultacje polegają na zaprezentowaniu wyników diagnozy i projektu dokumentu oraz dyskusji nad przedstawionymi propozycjami. W trakcie …

plakat dobry start 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje, że zgodnie ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” z dnia 15 czerwca 2021 r. (Dz. U. Z 2021 r., poz. 1092) realizacja świadczenia „Dobry Strat” (300+) z dniem 1 lipca 2021 r. zostaje przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wobec powyższego, od dnia 1 …

plakat - bezpłatne badania profilaktyczne dzieci

Burmistrz Gminy i Miasta serdecznie zaprasza na bezpłatne badania profilaktyczne dzieci w wieku od 9 miesiąca do 10 roku życia.

Start badań 1 czerwca 2021 r.

Zapisy i dodatkowe informacje:

Referat Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UGiMul. H. Sienkiewicza 25 (pok 214 i 215)tel. 41 383 00 40 (wew. 14) lub 534 533 …

Do góry