– Aktualności

Bezpłatny Kurs Opieki nad osobą chorą w domu będzie prowadzony przez wykwalifikowany personel medyczny. Chętni zdobędą wiedzę w zakresie zmian pozycji, karmienia, czynności pielęgnacyjnych czy umiejętności reagowania na potrzeby chorego.

plakat Strefa Odkrywania Wiedzy

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

mamy dobrą wiadomość –  otwieramy rekrutację do Świetlicy Strefa Odkrywania Wiedzy w Miechowie.

Mieścimy się na ul. Marii Konopnickiej.

Mamy 31 miejsc.

Ze względu na okres świąteczny, bardzo prosimy o maile oraz o sms – na każdy odpowiemy.

Obecnie czekamy na odbiór placówki z rąk Gminy, dlatego pozostaje nam kontakt telefoniczny oraz mailowy.

Oczywiście po odbiorze miejsca …

ZUS będzie wypłacał dofinansowanie pobytu w żłobku

Od 1 kwietnia będzie można złożyć do ZUS elektroniczny wniosek o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. To kolejne wsparcie rodzin, które sprzyja łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi.

Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi chodzić do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru …

link do wzorów wniosków w języku ukraińskim – świadczenia rodzinne:    https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-rodzinne-dla-obywateli-ukrainy

Informacja o wniosku o 300 zł:

Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli …

Do góry