– Aktualności

informacja 40zł

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu w wysokości 40 zł dziennie za osobę nie dłużej niż za okres 60 …

dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje, że w dniach od 29 marca do 31 marca 2022r. będą realizowane wypłaty gotówkowe dodatku osłonowego odnośnie wniosków złożonych w dniach od 4 stycznia do 11 lutego 2022r.

Jednocześnie tut.Ośrodek nadmienia, iż wypłaty dodatków osłonowych w formie gotówkowej będą realizowane tylkoi wyłącznie w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczegow Miechowie, w …

informacje dla obywateli ukrainy

Цілодобова інформація для осіб, які прибули з України на територію гміни Miechów.Контакт: tel. +48 12 210 20 02, e-mail: info.spec@muw.pl

Інформація, яка стосується поселення в об’єктах організованих гміною Miechów Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, ul. H. Sienkiewicza 25 Відділ по справам проживаючих та кризове управління Начальник відділу: Małgorzata ŻabińskaКонтакт: pok. 106 (I поверх), tel. +48 534 533 566, tel. +48 41 …

Temat: Zasiłek macierzyński

Termin: 23 marca 2022 r. (środa)godz. 10.00-12.00

Nr telefonu: 12 42 46 269

Specjalista ZUS udzieli Państwu informacji związanych z tematem. W szczególności wyjaśni:

kto może skorzystać z zasiłku,kiedy przysługuje zasiłek,czas trwania zasiłku.

Do góry