– Aktualności

Informujemy, że od 01.08.2023 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się od 01.11.2023 r., a trwa do 31.10.2024 r.

Wnioski mieszkańców Miasta i Gminy Miechów przyjmujemy w formie papierowej w siedzibie GOPS przy ul. Szpitalnej 1, pokoje 3 oraz 5 w godzinach od 7.00 do 15.30.

W dniu 10 czerwca 2023 r odbyło się planowane Święto Organizacji Pomocowych gdzie spotkali się przedstawiciele różnych instytucji prężnie działających na terenie gminy Miechów. Oprócz informacji, mieszkańcy mogli skorzystać z licznych atrakcji zapewnionych przez uczestników święta oraz spotkać się przy wspólnym grillu.

Poniżej przedstawiamy małą galerię zdjęć z tego dnia:

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie plenerowe …

Krajowy Rejestr Domów Opieki KRDO jest pierwszą w Polsce, niezależną i ogólnodostępną wyszukiwarką internetową, weryfikującą legalność prowadzonej działalności przez placówki senioralnej opieki długoterminowej, takie jak Domy Pomocy Społecznej, prywatne domy opieki, domy seniora, rodzinne domy opieki, zakłady opiekuńcze, rezydencje senioralne, mieszkania asystowanie i wspomagane.

Wpis do rejestru KRDO dokonywany jest w oparciu o zweryfikowane dane, dostępne …

Już za parę dni, za dni parę! ten oto cud architektury trafi w Wasze ręce przyjdźcie 5 maja od godziny 10.00 za budynek GOPS, stwórzmy unikat-pierwszy mural w Miechowie Mural, który opowie o Waszych emocjach.

Zaklinajcie pogodę ! przynoście koce i DZIAŁAJMY!

Do góry