– Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, informuje o wyborze realizacji

Usług Opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych świadczonych w miejscu

zamieszkania wnioskodawcy oraz poza jego miejscem zamieszkania.

CCI_000038Pobierz

CCI_000039Pobierz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, ogłasza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty nt. Schronienia.

Protokół z otwarcia oferty, w sprawie usługi schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miechów oraz informację nt. najkorzystniejszej oferty.

Skan-inf.-o-wyborze-najkorzystniejszej-ofertyPobierz

Skan-protokol-otwarcia-ofertPobierz

Wybor-najkorzystniejszej-oferty-30.12.2022Pobierz

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIEZaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

O ŚWIADCZENIE USŁUGI SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH (KOBIET I MĘŻCZYZN), KTÓRYCH OSTATNIM MIEJSCEM ZAMELDOWANIA JEST MIASTO I GMINA MIECHÓW

Specyfikacja warunków zamówienia – zap. ofertowe IIPobierz

Zalacznik-nr-1A-do-zapytania-ofertowego-11Pobierz

Zalacznik-nr-1B-do-zapytania-ofertowego-11Pobierz

Zalacznik-nr-1C-do-zapytania-ofertowego-11Pobierz

Zalacznik-nr-1D-do-zapytania-ofertowego1Pobierz

Zalacznik-nr-2-Oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow1Pobierz

Zalacznik-nr-3-wzor-umowy1Pobierz

Do góry