– Zamówienia publiczne

Protokół – kurs magazyniera

Protokół – kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Protokół – kurs spawacza

Protokół – szkolenie opiekuna osoby starszej, niepełnosprawnej

Protokół – szkolenie pracownik administracyjno – biurowy

Protokół z przeprowadzenia rozeznania cenowego – kurs kosmetyczny

Protokół z przeprowadzenia rozeznania cenowego – szkolenie komputerowe

Zapytanie ofert. 2.2021.kurs komputerowy

Zapytanie ofert. 3.2021.kurs kosmetyczny

Zapytanie ofert. 4.2021. kurs ochroniarski

Zapytanie ofert. 5.2021. kurs prawa jazdy kat. C E wraz kwalifikacją

Zapytanie ofert. 6.2021.kurs admin.-biurowy.działamy

Zapytanie ofert. 7.2021.magazynier.działamy

Zapytanie ofert. 8.2021. opiekun os. starszej i niepełnospr.działamy

Zapytanie ofert. 9.2021. opiekun w żłobku.działamy

Zapytanie ofert. 10.2021. spawacz.działamy

Do góry