– Świadczenia rodzinne i wychowawcze

Świadczenia na dzieci w Gminie Miechów !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, ul. Szpitalna 1 informuje, iż od dnia 16 lipca br. w siedzibie tut.  Ośrodka będzie można pobrać wnioski o świadczenia wychowawcze, ,,dobry start” oraz zasiłki rodzinne na okres zasiłkowy 2018/2019.

Ponadto informujemy, iż :

  • od 1 lipca można będzie składać w/w wnioski online przez stronę Ministerstwa Rodziny mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną
  • od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie, pokój 4 pn-pt 700-1530

Ważne! Wniosek o świadczenie ,,dobry strat” należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po tym dniu pozostaną bez rozpatrzenia.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc z programu ,, dobry start” ?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Świadczenie ,,Dobry start” nie przysługuje:

  • na dzieci uczęszczające do przedszkola, w tym także na dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. ,,zerówka”);
  • nie obejmuje również uczniów szkół dla dorosłych; szkół policealnych, studentów.

Źródło:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9987,dobry-start-dla-ucznia.html

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start” (Dz.U. z 2018 r., poz. 1061)

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1061/1

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechów,
pokój 3 i 4

tel. (41) 38-211-65  lub (41) 38-211-71

Wnioski do wydrukowania, które można składać w siedzibie tut. Ośrodka znajdują się
w poniższych adresach internetowych

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE WNIOSKI PRAWIDŁOWO UZUPEŁNIONE WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW !!!

Do góry