– O jednostce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Miechów wykonującą zadania określone przez:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
 • ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • innych, obowiązujących przepisów dotyczących pomocy społecznej i jednostek budżetowych

Wsparcie oferowane przez Ośrodek jest adresowane do mieszkańców Gminy i Miasta Miechów.


kierownik – Robert Gądek

koordynator pracy socjalnej – Barbara Górzyńska

główna księgowa – Katarzyna Kmera

kadrowa – Grażyna Oczkowicz

DZIAŁY:

Dział Pomocy i Integracji Społecznej

Zespół Pracy Socjalnej i Asystentury Rodzinnej

 • wspieranie rodziny
 • przemoc (niebieska karta)

Pracownicy:

Anna Zientara-Dela – pracownik socjalny: pon-pt. 7:00 – 10:00

Barbara Górzyńska – starszy pracownik socjalny: pon-pt. 7:30 – 10:00, 13:30 – 15:00

(dodatkowo jeżeli przebywa na terenie GOPS)

Anna Strzeszkowska – Starszy pracownik socjalny: poniedziałek, środa, piątek 7:00 – 10:00


Zespół do Spraw Świadczeń Przyznawanych Decyzją

Marcelina Kuler – pracownik socjalny: poniedziałek, środa 7:00 – 10:00

Barbara Nosal – pracownik socjalny: wtorek, czwartek 7:00 – 11:00

Agata Juzaszek – starszy pracownik socjalny: wtorek, czwartek 7:00 – 10:00

Marlena Włodarczyk – specjalista pracy socjalnej: poniedziałek, środa 8:00 – 11:00

Magdalena Duszyc – pracownik administracyjny


Zespół do Spraw Usług, Pomocy i Integracji Społecznej

Katarzyna Maleta – pracownik socjalny: poniedziałek, czwartek  8:00 – 11:00

Marzena Włosek – pracownik administracyjny ds. Usług: wtorek, środa, piątek 7:00 – 10:00


Stanowisko Pierwszego Kontaktu

Ewa Filipek – pon-pt 7:00 – 14:00

Katarzyna Gągol – pon-pt 7:30 – 15:30

Zespół do Spraw Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

Anna Kmita pon-pt 7:00 – 15:00

Żaneta Maj pon-pt 8:00 – 15:00

Marta Zaganiacz pon-pt 7:30 – 15:30

Stanowisko do spraw funduszu alimentacyjnego

Anna Kuchna pon-pt 7:30 – 15:30

Stanowisko do spraw dodatków mieszkaniowych i dodatków mieszkaniowych

Anna Kmita pon-pt 7:00 – 15:00


Projekty szkoleniowe

Justyna Nowak – pracownik KIS i specjalista ds. indywidualnej diagnozy

Robert Gądek – koordynator


PODZIAŁ REJONÓW DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH W GMINIE MIECHÓW

obowiązuje od 01.06.2022 roku

WŁODARCZYK MARLENA
poniedziałek, środa
8:00 – 11:00
(przyjmowanie interesantów w GOPS)


 1. Poradów
 2. Wymysłów
 3. Zarogów
 4. Pojałowice
 5. Parkoszowice
 6. Sławice Szlacheckie
 7. os. Sikorskiego
 8. ul. Ks. Skorupki
 9. ul. Spacerowa
 10. ul. Rynek
 11. ul. Piłsudskiego
 12. ul. J. Słowackiego
 13. ul. Głowackiego
 14. ul. Jaksy
 15. ul. Kilińskiego
 16. ul. Prusa
 17. ul. Wesoła
 18. ul. Poprzeczna

NOSAL BARBARA
wtorek, czwartek
8:00 – 11:00
(przyjmowanie interesantów w GOPS)


 1. Komorów
 2. Kamieńczyce
 3. Jaksice
 4. Przesławice
 5. Celiny Przesławickie
 6. Wielki Dół
 7. ul. Bema
 8. ul. Krótka
 9. ul. Drzymały
 10. ul. Konopnickiej
 11. ul. Łukasińskiego
 12. ul. Warszawska
 13. ul. Sowińskiego
 14. ul. Dwernickiego
 15. ul. Ogrodowa
 16. ul. Nowa
 17. ul. Kopernika
 18. ul. Kraszewskiego

Postępowania związane z ustaleniem odpłatności za DPS.

KULER MARCELINA
poniedziałek, środa
7:00 – 10:00
(przyjmowanie interesantów w GOPS)


 1. Szczepanowice
 2. Glinica
 3. Siedliska
 4. Os. Parkowe
  (bloki 1-5)
 5. ul. Sienkiewicza
 6. ul. Kamienna
 7. ul. Podmiejska
 8. ul. Graniczna
 9. ul. Służba Polsce
 10. ul. Zagrody
 11. ul. Prądzyńskiego
 12. ul. Plac Kościuszki
 13. ul. Matejki
 14. ul. Rolnicza
 15. ul. Łąkowa
 16. ul. Słoneczna
 17. ul. Jagiellońska
  (Bez Złotej Jesieni)

JUZASZEK AGATA
wtorek, czwartek
7:00 – 10:00
(przyjmowanie interesantów w GOPS)


 1. Podmiejska Wola
 2. Zagorzyce
 3. Podleśna Wola
 4. Pstroszyce I , II, Widnica
 5. Strzeżów I i II, Zapustka
 6. Brzuchania
 7. Kalina Mała
 8. Kalina Lisiniec
 9. Kalina Rędziny
 10. Bukowska Wola
 11. Widnica
 12. Os. Młodych
 13. Os. Kolejowe
 14. ul. Kolejowa
 15. ul. Walki Zbrojnej
 16. ul. Sobieskiego
 17. ul. Partyzantów
 18. ul. Podzamcze
 19. ul. Folusz
 20. ul. Traugutta
 21. ul. Racławicka
 22. ul. Targowa
 23. ul. Jagiellońska
  (Złota Jesień)

MIKUŁA WERONIKA
wtorek, czwartek
8:00 – 11:00
(przyjmowanie interesantów w GOPS)


 1. Nasiechowice
  (Opiekun mieszkania chronionego)
 2. Dziewięcioły
 3. Bukowska Wola
 4. Biskupice
 5. ul. J. Dolny
 6. ul. J. Górny
 7. ul. Mickiewicza
 8. ul. Szewska
 9. ul. Pęckowskiego
 10. ul. Zielona
 11. ul. Żeromskiego
 12. ul. Powstańców
 13. ul. Partyzantów
 14. ul. Wspólna
 15. ul. Robotnicza
 16. oś. Parkowe
  (bloki 6+)

EWA FILIPEK
(punkt pierwszego kontaktu)

p. 5


 1. ul. Szpitalna
 2. ul. Polna
Do góry