Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/niles/ftp/gops2019/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

– OFERTA POMOCY KIS W RAMACH PROJEKTÓW

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji lub po prostu chcesz coś zmienić w życiu, „daj sobie szanse” i zgłoś się do GOPS.

 • Þ Pracownicy przeprowadzą z Tobą rozmowę, na podstawie której ustalą indywidualną ścieżkę wsparcia uzależnioną od Twoich potrzeb.
 • Þ Zyskasz:
 • możliwość uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji poprzez kursy zawodowe;
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez uczestnictwo w stażu
 • możliwość podjęcia zatrudnienia;
 • pomoc merytoryczną w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych związanych z procesem rekrutacji takich jak: CV i list motywacyjny.
 • informacje na temat procesu rekrutacji oraz autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 • informacje i umiejętności na temat poruszania się po rynku pracy;
 • możliwość działania na rzecz społeczności lokalnej poprzez wykonywanie prac społeczno – użytecznych
 • Þ Zainicjujesz trwałe zmiany w swoim życiu.

 

 • Þ Członkowie Klubu Integracji Społecznej w zależności od indywidualnych potrzeb mają możliwość skorzystania z wszechstronnych form pomocy wsparcia w postaci:
 • porad prawnych,
 • wsparcia psychologa,
 • wsparcia doradcy zawodowego lub trenera pracy
 • wsparcia coacha
 • wsparcia pośrednika pracy
 • w przypadku osób posiadających dzieci, istnieje możliwość zorganizowania opiekuna na czas zajęć organizowanych w KIS.

 

Wśród korzyści płynących z udziału w projekcie należy wymienić także możliwość nawiązania nowych znajomości poprzez wspólne działania podczas zająć, jak również okazję do wyjścia z domu

Do góry