Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie

baner nagłówka
plakat dobry start 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje, że zgodnie ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” z dnia 15 czerwca 2021 r. (Dz. U. Z 2021 r., poz. 1092) realizacja świadczenia „Dobry Strat” (300+) z dniem 1 lipca 2021 r. zostaje przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wobec powyższego, od dnia 1 …

Czytaj dalej Dobry start

Do góry