– Przydatne linki

Krajowy Rejestr Domów Opieki KRDO

jest pierwszą w Polsce, niezależną i ogólnodostępną wyszukiwarką internetową, weryfikującą legalność prowadzonej działalności przez placówki senioralnej opieki długoterminowej, takie jak Domy Pomocy Społecznej, prywatne domy opieki, domy seniora, rodzinne domy opieki, zakłady opiekuńcze, rezydencje senioralne, mieszkania asystowanie i wspomagane.

Wpis do rejestru KRDO dokonywany jest w oparciu o zweryfikowane dane, dostępne na stronach urzędów wojewódzkich oraz informacje pozyskane z Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak korzystać z rejestru KRDO?

Dostęp do rejestru jest całkowicie bezpłatny i nie wymaga haseł oraz loginów. Najechanie kursorem (strzałką) na mapę Polski pozwala wybrać dowolną lokalizację – województwo a następnie powiat, gminę lub miasto z obszaru którego chcemy dokonać wyboru placówek opiekuńczych. Po dokonaniu wyboru zaprezentowane zostaną informacje weryfikujące działalność wskazanej placówki opiekuńczej.
Dane w rejestrze KRDO są uaktualniane raz w miesiącu.

Do góry