– Punkt informacyjno-konsultacyjny

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie,
ul. Szpitalna 1

dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

PSYCHOLOG

WTOREK: 16.00 – 18.00 /pierwszy i drugi wtorek miesiąca/
WTOREK: 16.00 – 17.00 /trzeci i czwarty wtorek miesiąca/

Pracownik socjalny – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Miechowie

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 07.00-14.00

Prawnik

SOBOTA:      10.00 – 12.00

Aby skorzystać z pomocy/porady, PROSZĘ ustalić termin telefonicznie:                  

Tel. (41) 38 211 60 , (41) 38 211 62

Tel. (41) 38 211 72 – Punkt… – telefon czynny w godzinach pełnienia dyżurów.

Przemoc nie skończy się sama…

„Przemoc kradnie życie…”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, ul. Szpitalna 1 podejmuje zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, gdzie każda osoba doświadczająca przemocy może uzyskać wszechstronną pomoc.

Ośrodek czynny jest codziennie (poniedziałek-piątek), w godzinach 7.00-15.30

tel. (41)38 211 60


Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia, uzyskania informacji, świadkowie przemocy domowej, mogą otrzymać pomoc psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, również członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tu także prowadzona jest procedura „Niebieskie Karty”. Podejmowane są natychmiastowe działania, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie w problem przemocy domowej uwikłane są dzieci.

Dziecko – świadek przemocy, to również ofiara przemocy!

Przy GOPS w Miechowie funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Miechowie.

Wszelkie przekazane informacje objęte są tajemnicą zawodową i mogą być wykorzystane jedynie do celów udzielenia pomocy.

Każdy człowiek ma prawo do godnego i bezpiecznego życia…

Nikt nie ma prawa bić, znęcać się psychicznie, nie ma prawa grozić ani zastraszać.

Nic nie usprawiedliwia przemocy! Przemoc jest przestępstwem!

Do góry