– OFERTA PRACY

Zapraszamy do udziału w projekcie „Działamy” osoby, chcące podjąć pracę w zawodzie opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych. – Zapewniamy kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych a także gwarancję zatrudnienia po kursie jako opiekun/opiekunka dla 5 uczestników projektu Projekt jest adresowany do osób bezrobotnych, biernych zawodowo bądź rolników z terenu Gminy Miechów.  Więcej informacji pod numerem 41 38 211 67 lub mailowo kis@gops.miechow.pl lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie, pok. nr 6.