– ZREALIZOWANE WSPARCIE

Kompleksowy system pomocy w Klubie Integracji Społecznej, taki jak: indywidualne spotkania z psychologiem, coachem, doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy a także warsztaty aktywizująco-motywacyjne, warsztaty rodzicielskie, trening kompetencji społecznych umożliwił uczestnikom m.in. rozwój osobisty, powrót do pełnienia ról społecznych oraz na rynek pracy, a tym samym zapewnienie im bezpieczeństwa finansowego.

W ramach projektów prowadzanych w KIS uczestnicy nabyli kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach zawodowych m.in.:

 • pomoc kuchenna,
 • kurs kasy fiskalnej i fakturowania,
 • kurs księgowy I stopnia,
 • kurs komputerowy ECDL Base,
 • kurs florystyki ślubnej i dekorowania imprez,
 • kurs prawo jazdy kat. B
 • kurs prawo jazdy kat. C wraz z klasyfikacją na przewóz rzeczy,
 • kurs serwisanta komputerowego,
 • kurs wizażu,
 • kurs kosmetyczny I stopnia,
 • kurs podstawowy programowania Bootcamp Java,
 • kurs programowania w języku C++,
 • kurs wykwalifikowanego pracownika służb ochrony,
 • kurs rękodzieła w zakresie haftu,
 • kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych,
 • kurs kadrowy,
 • kurs dietetyka,
 • kurs ochrony mienia.

Przeprowadzono także staże zawodowe finansowane w ramach projektu. Staże były dobierane indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Wielu uczestników podjęło zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

Efektywne działania aktywizujące w ramach prowadzonych zajęć projektowych                  w Klubie Integracji Społecznej odegrały jak i nadal odgrywają znaczącą rolę                        w reintegracji społecznej, i zawodowej lokalnej społeczności.

Do góry