– Zamówienia Publiczne


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Miechów”.


Ocena zasobów pomocy społecznej
za 2022 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE
Zaprasza do złożenia oferty w
o udzielenie zamówienia publicznego

O ŚWIADCZENIE USŁUGI SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA W OKRESIE STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2024

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nt. Świadczenia Usługi Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania.


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

O ŚWIADCZENIE USŁUGI SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH (KOBIET I MĘŻCZYZN), KTÓRYCH OSTATNIM MIEJSCEM ZAMELDOWANIA JEST MIASTO I GMINA MIECHÓWKIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na

Prowadzenie usług szkolenia ,,kurs dla kieowców na pojazdy uprzywilejowane”

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000,00 euro.

 Zapytanie ofertowe nr 20

zapytanie jazda pojazdem uprzewilejowanym 20.2020

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na

Prowadzenie usług ,,Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000,00 euro.

 Zapytanie ofertowe nr 19

zapytanie opiekun w żłobku dziecięcym 19.2020

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na

Prowadzenie usług „Kursu spawania metodą MIG/MAG”

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000,00 euro.

 Zapytanie ofertowe nr 18

zapytaniespawacz 18.2020

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na

Prowadzenie usług „Kurs Prawa jazdy kat. B”

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000,00 euro.

 Zapytanie ofertowe nr 15

zapytanieprawa jazdy kat B dla 2 osób.

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na

Prowadzenie usług „kurs zawodowy dietetyk I stopnia – dla 1 osoby ”

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000,00 euro.

 Zapytanie ofertowe nr 14

KIERWONIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniuo udzielenie zamówienia na„kurs zawodowy dietetyk I stopnia – dla 1 osoby ”w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 euro.

zapytanie kurs zawodowy dietetyk dla 1 osoby.

 

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na

Prowadzenie usług ,Kurs kwalifikowanych pracowników ochrony osób i mienia

dla 2 osób”

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000,00 euro.

 Zapytanie ofertowe nr 13

zapytanie kurs zawodowy ochorny osób i mienia dla 2 osób.

 

KIERWONIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniuo udzielenie zamówienia na„kurs stylizacji paznokci metoda żelową i hybrydową – dla 1 osoby ”w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 euro

informacja o wynikach 11.2020 stylizacja

KIERWONIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniuo udzielenie zamówienia na,Sprzedawca-magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych i terminalipłatniczych dla 2 osób”w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 euro.

informacja o wynikach 10.2020 sprzedawca

KIERWONIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniuo udzielenie zamówienia na”Księgowości I stopnia zaawansowanych dla 1 osoby”w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 euro.

informacja o wynikach 8.2020 ksi¦Ögowo+

KIERWONIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniuo udzielenie zamówienia naPracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac dla 1 osoby niepełnosprawnej”w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 euro

informacja o wynikach 7.2020 pracownik administracyjno-biurowy

KIERWONIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniuo udzielenie zamówienia na„Kurs Prawa jazdy kat. B” w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 euro

informacja o wynikach 6.2020 prawo jazdy.katB

KIERWONIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniuo udzielenie zamówienia na„Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym dla: max. 6 UPmoduł BASE podstawy pracy z komputerem, moduł BASE podstawy pracy wsieci, moduł BASE przetwarzanie tekstów, moduł BASE arkuszekalkulacyjne. Liczba godzin każdego modułu 20h.”w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 euro.

informacja o wynikach 5.2020 ecdl

 

GOPS w Miechowie informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 3 w postępowaniu dotyczącym świadczenia usług szkoleniowych, w tym 5 szkoleń kompetencyjnych w siedzibie GOPS oraz 2 szkolenia 2-dniowe wyjazdowe w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania”,realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie

wybór najkorzystniejszej oferty

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE

Realizacja superwizji pracy socjalnej w łącznej liczbie 96 godz.

Załącznik nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

Załącznik nr 2

Wynik Postępowania :skanowanie0077

  1. Usługa schroniska dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) , których ostatnim miejscem zameldowania była Gmina Miechów     

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na

„świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w miejscu ich zamieszkania

formularz ofertowy    

zapytanie ofertowe na 2020

Wynik zapytania  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT SUO

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnienie warunków

Załącznik nr 3 Porozumienie  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. usługi schronienia dla osób bezdomnych z ostatnim miejscem zameldowania na terenie Gminy i Miasta Miechów.

Informacja w załączniku.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2.

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na

Prowadzenie usług ,Sprzedawca-magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych i terminali płatniczych dla 1 osoby”

zapytanie sprzedawca nr 23.2019

Wynikinformacja zapytanie nr 23

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na

Prowadzenie usługgrupowych treningów kompetencji społecznych z elementami kreowania wizerunku”

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000,00 euro.

 Zapytanie ofertowe nr 21

zapytanie kompetencji spoęłcznych nr 21 2019

Wynik informacja zapytanie nr 21

3.KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na

Prowadzenie usług kursu „Księgowości I stopnia zaawansowanych  dla 1 osoby”

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000,00 euro.

 Zapytanie ofertowe nr 24

zapytanie księgowy I stopnia nr 24.2019

Wynik informacja zapytanie nr 24

4.

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na

Prowadzenie usługKursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym dla: max. 5 UP moduł BASE podstawy pracy z komputerem, moduł BASE podstawy pracy w sieci,  moduł BASE przetwarzanie tekstów,  moduł BASE arkusze kalkulacyjne. Liczba godzin każdego modułu 20h.”

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000,00 euro.

 Zapytanie ofertowe nr 25

zapytanie kurs ECDL nr 25 2019

Wynik informacja zapytanie nr 25

5.KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na

Prowadzenie usług ,Kurs kwalifikowanych pracowników ochrony osób i mienia

 dla 1 osoby”

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000,00 euro.

 Zapytanie ofertowe nr 27

zapytanie kurs ochroniarski nr 27.2019

Wynik informacja zapytanie nr 27

6.KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na

Prowadzenie usług „Kurs Prawa jazdy kat. B”

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000,00 euro.

 Zapytanie ofertowe nr 22

zapytanie kurs prawa jazdy B nr 22 2019

7.KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na

Prowadzenie usług ,Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac

 dla 1 osoby niepełnosprawnej”

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000,00 euro.

 Zapytanie ofertowe nr 26

zapytanie praqcownik administracyjno-biurowy nr 26.2019

Do góry