Punkt informacyjno-konsultacyjny

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie, funkcjonuje Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Dotkniętych Przemocą.

Punkt działa trzy dni w tygodniu, w tym także po godzinach pracy Ośrodka, tel. (41) 38 211 72

PSYCHOLOG: Wtorek, godz. 15.00-17.00

PRACOWNIK SOCJALNY – CZŁONEK GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:

Poniedziałek-Piątek, godz. 07.00-15.00

PRAWNIK: Sobota, godz. 10.00-12.00

/druga i czwarta sobota miesiąca/

Aby skorzystać ze stosownej pomocy/porady, należy ustalić termin telefonicznie,

tj. (41) 38 211 62 lub osobiście – pokój nr 12 GOPS w Miechowie.

Przemoc nie skończy się sama…

Przemoc kradnie życie…”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, ul. Szpitalna 1 podejmuje zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, gdzie każda osoba doświadczająca przemocy może uzyskać wszechstronną pomoc.

Ośrodek czynny jest codziennie (poniedziałek-piątek), w godzinach 7.00-15.30,

tel. (41)38 211 60.

Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia, uzyskania informacji, świadkowie przemocy domowej, mogą otrzymać pomoc psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, również członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tu także prowadzona jest procedura „Niebieskie Karty”. Podejmowane są natychmiastowe działania, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie w problem przemocy domowej uwikłane są dzieci.

Dziecko – świadek przemocy, to również ofiara przemocy!

Przy GOPS w Miechowie funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Miechowie.

Wszelkie przekazane informacje objęte są tajemnicą zawodową i mogą być wykorzystane jedynie do celów udzielenia pomocy.

Każdy człowiek ma prawo do godnego i bezpiecznego życia…

Nikt nie ma prawa bić, znęcać się psychicznie, nie ma prawa grozić ani zastraszać.

Nic nie usprawiedliwia przemocy! Przemoc jest przestępstwem!